Макроикономически анализ

Тест за студенти по макроикономически анализ, който е полезно помагало за самоподготовка по дисциплината.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-04 16:52:40
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 48 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ефектът на Пигу – потребителите ограничават потреблението, когато се повишава общото равнище на цените и обратното, потреблението нараства, когато се намалява общото равнище на цените – може да се неутрализара чрез:

  2. Отрицателите (негативните) спестявания са индикатор за:

  3. Автономното потребление е потреблението, което;

  4. Прагът на дохода съвпада с това равнище на дохода, при което:

  5. Ефектът на спомена или на инерцията намира синтезирам израз в твърдението, че потреблението днес:

  6. Диагоналният кръст на Самоелсон изразява графично:

  7. Равновесното равнище на дохода се повишава при;

  8. Във функцията на потребление C= 30+0.85дУ пределната склонност към спестяване е:

  9. Във функцията на спестяване S=0.25Y пределната склонност към потребление е:

  10. Когато спестяванията са по-малки от инвестициите в модела на Кейнс, тогава: