Клетка - тест по биология за 8. клас

Тематичен тест, който цели да провери знанията на учениците от 8. клас по темата...

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-04 16:51:03
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните твърдения за клетката НЕ е вярно:

  2. Кои органични вещества се разграждат най-бързо и са най-често използваният източник на енергия?

  3. Кои органични съединения се намират в ядрото и съхраняват наследствената информация?

  4. Кои органични вещества са неразтворими във вода и са най-богати на енергия?

  5. Кои органични вещества са основните градивни вещества в клетката и са около 50% от сухото й вещество?

  6. Клетъчната мембрана има следната функция:

  7. Към клетъчните органели НЕ се отнася:

  8. В кои органели се осъществява синтезата на белтъци?

  9. Кои органели осигуряват енергия на клетката?

  10. През коя фаза на митозата от хроматина се оформят хромозомите?