Творчеството на Никола Вапцаров

Тестът е предназначен за ученици - да провери знанията им по литература и конкретно - творчеството на Никола Вапцаров.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-04 16:50:48
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете ВЯРНОТО твърдение. Основната тема в поезията на Вапцаров е:

  2. Посочете ВЯРНОТО твърдение. Характерна черта на Вапцаровата поезия е:

  3. Посочете ВЯРНОТО твърдение. За Вапцаровия поетически стил са характерни:

  4. През 1940 г. излиза „Моторни песни”, която е:

  5. Вапцаров сам се нарича:

  6. Коя от следните думи НЕ е ключова за разбиране на Вапцаровата концепция за живота?

  7. Кое от следните понятия НЕ е сред основните понятия във Вапцаровата поезия?

  8. Вапцаров отвежда българската поезия към:

  9. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

  10. Каква е Вапцаровата концепция за човека и историята? Посочете ВЯРНОТО твърдение.