Тест по икономика

Този тест е подходящ за ученици и цели да провери знанита им по Икономика с решаването му би се определило до какво ниво познават икономиката на страната ни.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-04 16:44:20
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое НЕ е система на заплащане?

  2. Заплатата се договаря на.........

  3. Работниците...

  4. Персонал на предприятието е....

  5. Българският стандарт за качество на продукцията е:

  6. Самофинансирането е:

  7. Кое НЕ е показател за високото качество на продукцията?

  8. Дружеството с ограничена отговорност е:

  9. Едноличният търговец отговаря пред кредиторите:

  10. Акционерното дружество набира капитала си чрез: