Тест по география - Матура 2011 по желание

Това е вариантът на теста, решаван от зрелостниците на третата избираема матура(по желание) през май 2011г. Поради електронния вариант на теста в него са включени само въпросите от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-02 12:58:30
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от посочените геосфери е част от вътрешния строеж на Земята?

  2. Азоналността като основна природногеографска закономерност е обособена от:

  3. Денонощните температурни амплитуди са най-големи в природната зона на:

  4. Коя демографска ситуация е характерна за страните в Централна Африка?

  5. Коя от посочените страни - членки на Европейския съюз НЕ е сред учредителките, но се присъединява към съюза през 1995 г.?

  6. Кое е второто голямо разделение на труда в историята на човечеството?

  7. В кой район на света се произвежда най-много естествен каучук?

  8. В коя от посочените двойки „страна – земеделска култура” има несъответствие?

  9. В кой подотрасъл на животновъдството са специализирани двете южноамерикански страни Бразилия и Аржентина?

  10. Коя от посочените двойки страни се отличава с голяма гъстота на жп мрежата и с наличие на високоскоростни влакове?