Тест по информатика - основи

Това е тест по информатика, подходящ за оценяване на знанията на деветокласниците върху изучените основни понятия и принципи в информатиката. Включени са само въпросите с избираем отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-02 12:58:10
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Информатиката е наука, която изучава:

  2. Моделът е:

  3. Кои са основните информационни дейности?

  4. Единиците за измерване на информация, подредени във възходящ ред са:

  5. Коя от poсочените информационни дейности не е основна?

  6. Посочете кое е десетичното число, чието двоично представане е 1110111(2).

  7. 1 мегабайт информация е равна на:

  8. Кое от посочените числа не е равно на останалите?

  9. Посочете кое шестнайсетично число има двоично представане 111000011111(2).

  10. Кое е следващото шестнайсетично число, което следва след 4F(16)?