Teст по мениджмънт IV вариант

Тестът е подходящ при самоподготовката на студентите за предстоящите сесии по счетоводство, където се дават тестови задачи. Включени са само въпросите с избираем отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-02 12:28:27
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Мениджмънта на човешките ресурси е по-нова концепция за мениджмънта на персонала.

  2. Персоналните стратегии се основават на фирмените стратегии.

  3. Мениджмънта на човешките ресурси се осъществява само от персоналните мениджъри и специалисти.

  4. Фирмената култура е един от факторите, оказващи влияние върху ОП.

  5. В управленски аспект всяка съвкупност от хора е група.

  6. Мениджмънтът и лидерството са близки, но все пак различни понятия.

  7. Мотивацията е една от предпоставките за получаване на добри резултати от труда.

  8. Проектирането на трудовите процеси се обуславя само от технологичните особености на процесите.

  9. Анализът на трудовите процеси е необходимо условие за разработване на длъжностна и персонална характеристика.

  10. Планирането на потребностите от човешки ресурси се основава на прогнози за потребностите и възможностите за задоволяването им.