Teст по мениджмънт III вариант

Тестът е подходящ при самоподготовката на студентите за предстоящите сесии по счетоводство, където се дават тестови задачи. Включени са само въпросите с избираем отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-02 12:28:07
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Персоналните стратегии са например тези които трябва да се следват за да се достигнат персоналните цели?

  2. Мениджминта на човешките ресурси(МЧР) се осъществява от персоналните мениджъри?

  3. Силата на фирмената култура се определя от степента на въздействие върху ОП.

  4. В управленски аспект всяка общност от хора е група ако те имат чувство за принадлежност към нея.

  5. Лидерството е свързано с оказване на влияние върху хората за постигане на организационните цели но без натиск.

  6. Мотивационната способност на хората и условията, които им се предоставят са предпоставките от които зависят добрите резултати.

  7. За проектиране на трудовия процес се използват методите ротация и обогатяване на труда.

  8. За анализ на трудовия процес се прилагат въпросници,събеседване наблюдаване самоописване и работни дневници.

  9. В основата на планиране на потребностите от човешките ресурси стои прогнозирането им.

  10. Използването на вътрешните източници за набиране на персонал има важно социално предимство.