Teст по мениджмънт I вариант

Тестът е подходящ при самоподготовката на студентите за предстоящите сесии по счетоводство, където се дават тестови задачи. Включени са само въпросите с избираем отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-02 12:27:53
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Мениджмънт на човешките ресурси се разглежда като по-нова концепция на управление на персонала.

  2. Персоналната политика показва начина, по който могат да се достигнат персоналните цели.

  3. Линейните и функционалните мениджъри определят стратегиите и политиката на управление на човешките ресурси.

  4. Фирмената култура се обуславя от факторите на външната и вътрешно фирмената среда.

  5. Нормата на управляемост зависи от характера на процесите, степента на специализация и комуникативните умения на мениджъра.

  6. Ефективността на групите зависи от степента на сплотеност.

  7. Стилът на ръководене характеризира начина на упражняване на управленска фикция.

  8. За мотивиране на подчинените мениджърите използват изводите на теорията за потребностите.

  9. Проектиране на трудовите процеси се обуславя от условията на социалната среда.

  10. Анализът на трудовите процеси се прави въз основа на информация от интервюта, анкети, наблюдения, самоописания и работни дневници.