Тест по статистика

тестът е подходящ за самооценка и подготовка на студентите, следващи икономически, счетоводни и математически специалности.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-02 12:27:02
Предмет: Статистика
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Полигонът на разпределението се използва за нагледно представяне на анализ на;

  2. При разпрезентивните статистически изучавания кое е основното изискване за да бъде извадката представителна?

  3. Ако емпиричното разпределение е умерено асиметрично с лява източеност:

  4. Средните темпове на нарастване с коя средна се изчисляват:

  5. За да разкрие интересуващите ни закономерности за масовите явления статистиката наблюдава:

  6. Ако разполагаме с моментен динамичен ред средната за периода се изчислява с помощта на:

  7. Коя е най-точната и прилагана мярка за измерване на статистическото разсейване:

  8. Ако значенията на признака се умножат с едно постоянно число, дисперсията:

  9. Ако емперичното разпределение е с лява източеност показателите за асиметрия са:

  10. При какви събития се извършва сумиране на вероятности: