Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Относителният дял на металургията в структурата на промишлеността на България през 2007 г. е:
  2. Като легиращи метали в черната металургия се използват:
  3. Най-голямо значение за металургичното производство от нерудните полезни изкопаеми има:
  4. Процесът „флотиране" на рудата в металургичното производство е равнозначен на:
  5. Металургичният комбинат в Перник получава технологични води от язовир:
  6. Металургичният комбинат „Кремиковци" край София е бил обслужван от пристанището на:
  7. Основният отраслов район на черната металургия у нас е:
  8. „Трега металургична база" е локализирана в близост до:
  9. Медни руди за цветната металургия се добиват в районите на:
  10. Олово от отпадъци се произвежда в град:

География на металургията в България

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „География на металургията в България“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-24 15:19:47
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas