Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На коя река е разположен хидроенергиен възел „Цанков камък":
  2. Какво е количеството на добитите въглища в България за 2009 г.:
  3. Кой фактор е определящ при локализацията на ТЕЦ „Пловдив":
  4. Коя от дейностите не е част от ешелоните на енергетиката:
  5. Къде има новооткрито находище на природен газ през 2010 г.:
  6. Каква е средната калоричност на лигнитните въглища, добивани в района на Гълъбово:
  7. Къде в Северозападния социално-икономически район има открити запаси на черни въглища:
  8. Кое от находищата в Югозападния социално-икономически район е на кафяви въглища:
  9. В коя от посочените групи и двата енергийни източника са неизчерпаеми ресурси:
  10. Какво се добива край селата Александрово и Деветаки, Ловешко:

География на енергетиката в България

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „География на енергетиката в България“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-24 14:46:54
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas