Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В коя от посочените групи и двете култури се отнасят към концентрираните фуражи:
  2. При кой от подотраслите на животновъдството се прилага промишлено отглеждане:
  3. За коя от дейностите в животновъдството се правят най-големи разходи (75-80% от всички разходи):
  4. В кое селище не се произвеждат антибиотици за животновъдството:
  5. В коя област снабдеността с концентриран фураж за животновъдството е най-висока:
  6. В кои райони птицевъдството е най-добре развито:
  7. Към грубите сухи фуражи се отнася:
  8. Кои райони предоставят най-добри условия за развитие на овцевъдството у нас:
  9. Какъв е средногодишният млеконадой от овца у нас:
  10. Коя порода говеда в България се отглеждат главно за месо и има най-висок кланичен рандеман:

География на животновъдството в България

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „География на животновъдството в България“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-22 23:14:30
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas