Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-значителният етнически компонент при формирането на българския егнос е:
  2. През 2011 г. относителният дял на българския етнос в населението на България съставлява:
  3. Към 2011 г. населението на България наброява:
  4. Относителният дял на ромската етническа група в България към 2011 г. е:
  5. Град с най-висок дял на ромско население е:
  6. Най-висока е гъстотата на населението у нас във височинния пояс:
  7. Висока раждаемост има населението на:
  8. През 1924-1926 г., по силата на договора „Моллов-Кафандарис", България осъществява размяна на население с:
  9. Естественият прираст на населението на България през 2010 г. е:
  10. Високи стойности на смъртност на населението през послед¬ните години се отчитат в:

География на населението на България - тест по география

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „География на населението на България“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-22 22:32:29
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas