Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Биотичен почвообразуващ фактор е:
  2. Азонален почвен тип у нас са:
  3. Черноземите са разпространени в:
  4. В Бургаската низина преобладават почвите:
  5. Канелените горски почви в България се отличават с:
  6. Кафявите горски почви са подходящи за отглеждане на:
  7. Жъдгоземни почви у нас се срещат в:
  8. В Предбалкана преобладават почвите:
  9. Тъмноцветните почви у нас са разпространени:
  10. Планинско-ливадните почви са подходящи за отглеждането на:

Почви на България тест по география

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „Почви на България“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-22 21:56:12
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas