Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В Ломския въглищен басейн са установени:
  2. Находище на черни въглища в България е:
  3. В Бобовдолския басейн се добиват:
  4. При с. Алдомировци (Софийско) има находище на:
  5. Около 70% от запасите на лигнитни въглища в България са съсредоточени в:
  6. Нефтогазоносен район у нас е:
  7. При с. Оброчище (Добричко) има находище на:
  8. Големи запаси на оловно-цинкова руда има в:
  9. Меднорудните находища „Медет" и „Асарел" са в близост до:
  10. Находище на злато има при село:

Полезни изкопаеми на България

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „Полезни изкопаеми на България“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-21 22:26:42
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas