Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете правилния избор на групите - ЪИ или - ЪЛ:
  2. Посочете в коя дума има правописна грешка:
  3. Посочете в коя дума има правописна грешка:
  4. Посочете в коя дума няма правописна грешка:
  5. Посочете в коя дума няма правописна грешка:
  6. Посочете правилната форма:
  7. Посочете неправилната форма:
  8. Посочете в коя дума има правописна грешка:
  9. Посочете в коя дума е сгрешена краесловната съгласна:
  10. В коя дума има правописна грешка:

Тест фонетика и правопис за матура

Това е втора част на фонетичния тест. Тестът съдържа 20 въпроса с избираем отговор върху фонетичните особености на думите в българския език .

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-07 17:13:13
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas