Обща теория на правото

Този тест е добро помагало за студентите, следващи право. Обхваща темите и проблематиката по обща теория на правото. Включени са въпроси с избираеми отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-01 00:28:04
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Хипотезата посочва:
  2. Диспозицията посочва:
  3. Санкцията посочва:
  4. Съобразно с функцията, която изпълняват в правото, правните норми биват:
  5. Съобразно с насочеността си правните норми се разделят на:
  6. Съобразно с това дали предписват конкретни действия, или постигането на определен резултат,правните норми се разделят на:
  7. В зависимост от това какъв вид поведение предписват, първичните правни норми се разделят на:
  8. Забраняващите правни норми:
  9. В зависимост от функцията, която изпълняват по отношение на шървичните правни норми, вторичните норми се разделят на:
  10. Нормите за признаване имат за задача: