Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Славяните успели да се настанят на Балканския полуостров през втората половина на VI и началото на VII в., защото:
 2. Древните българи се препитавали основно чрез:
 3. Кой е българският хан, чието име е пропуснато в надписа?
  „_________________ , от бога владетел на многото българи, изпрати кавхан Исбул, като му даде войски (...). И кавханът отиде при смоляните (...). Българите сториха много добрини на християните, но християните забравиха. Ала бог вижда.” Каменен надпис от Филипи, IX в.
 4. Асен и Петър предложили съвместни действия срещу Византия на преминаващите през Балканите участници в Третия кръстоносен поход, командвани от:
 5. Кое определение описва понятието ктитор?
 6. Посочете резултатите от унията, сключена от цар Калоян с папата:
 7. Коя е вярната хронологична последователност на управлението на владетелите?
 8. Как се нарича разделянето на единната християнска църква на Западна (католическ
 9. Характеристиката „професионална, неродова, корпоративна общност” се отнася за:
 10. Периодът на кърджалийството в Османската империя се характеризира като време на:

Примерен тест - история ДЗИ вариант 2

Пред Вас е примерен тест по история и цивилизация, имащ за цел да провери знанията Ви на ниво матура. Включени са само въпросите от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-01-21 02:11:42
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas