Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Българското ханство на Долния Дунав може да се определи като продължение на Старата Велика България, защото:
 2. В кой ред са посочени имената само на славянски божества?
 3. Според текста от „Стратегикон” на Псевдомаврикий, характерна черта на прабългарското общество е:
  „Прочее тези племена..., управлявани еднолично и владени не с любов, а със страх, храбро понасят трудностите и мъките. Те са ... притворни и неверни, не спазват договорите и не се задоволяват с дарове.”
 4. В кой от дадените отговори са термини, които описват състоянието на българската държава през първата половина на ІХ век?
 5. Българският владетел, който нанесъл съкрушително поражение на маджарите, като ги принудил да напуснат земите си, е:
 6. Храмът „Свети Димитър” в Търново бил изграден от:
 7. По време на османското нашествие в Европа през втората половина на ХІV век, България е:
 8. В кой от дадените отговори са понятия, свързани само с дейността на българската църква?
 9. Османската власт в периода ХV-ХVІІ век разграничава своите поданици според:
 10. С кое понятие може да се характеризира състоянието на Османската държава според текста на френския пътеписец от ХVIII век?
  „ Продаването на всички служби е породило във всички съсловия алчност за печалба, че и най-малката любезност се получават с подаръци. Купува се решението на съда и показанията на свидетелите, така, както се купува (...) разположението на служителите.”

Примерен тест - история ДЗИ

Пред Вас е примерен тест по история и цивилизация, имащ за цел да провери знанията Ви на ниво матура. Включени са само въпросите от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-01-21 02:04:00
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas