Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Основен погребален ритуал при славяните е:
 2. Учените свързват откритото през 1912 г. богато погребение край с. Малая Перещепина (Украйна) с името на:
 3. За кое събитие се отнася откъсът от „Хрониката“ на византийския писател Теофан?
  „А император Константин, като се научил, че мръсен и нечист народ се е настанил отвъд Дунав, в Онгъла, и че напада и опустошава близките до Дунав земи... заповядал всички отряди да преминат в Тракия... И като въоръжил флота, потеглил срещу тях по суша и море с намерение да ги изгони с война.“
 4. Името на Плиска като българска столица на юг от р. Дунав е засвидетелствано в:
 5. Кое от следните твърдения дава най-точна характеристика на Крумовото законодателство?
 6. В сложната дипломатическа борба за извоюване на самостойна църква княз Борис се обръща последователно към византийския патриарх и римския папа. На 29 август 866 г. българското пратеничество в Рим е прието от:
 7. Коя е първата страна, в която Кирил и Методий прилагат славянската писменост?
 8. Кое от посочените твърдения не е решение на Преславския църковно-народен събор?
 9. Наръшкият надпис дава сведения за:
 10. Развитието на феодалните отношения в българските земи по време на византийското владичество намира израз в налагането на пронията. По своята същност пронията е:

ЕПИ специална част - История на България вариант 2

ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ - за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство - София

Информация и рейтинг

Дата: 2012-01-21 01:19:24
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas