Тест по български език на тема: удвоени съгласни

Тест за проверка на знанията върху материала за удвоените съгласни в българския език. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-11 16:47:39
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя е причината за съществуването на двойни те гласни в българския език?

  2. Кога се пише двойно Н ?

  3. Кои звукове се удвояват най-често?

  4. Коя от думите е членувана неправилно?

  5. Коя от посочените думи не се употребява в езика?

  6. Посочете неверния отговор?

  7. Коя е грешно написаната дума?

  8. Посочете невярното твърдение : Българското ударение е :

  9. Как се наричат думите, които могат да се изговарят с различни ударения, без да се променя лексикалното значение?

  10. Посочете вярно изписания израз: