Тест по материалознание

Тест по материалознание за изпит по материалознание в Русенския университет. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-11 16:47:26
Предмет: Материалознание
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 42 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В колко сингонии се обединяват кристалните вещества?

  2. Що е анизотропия?

  3. Що е анизотропия?

  4. Ha кoлко е равно координационното число на решетките: обемноцентрирана кубична, стенно (равнинно) центрирана кубична и хексагонална плътноопакована?

  5. Кои са основните два вида дислокации?

  6. Кои дефекти в кристалния строеж се наричат точкови?

  7. Как влияят точковите дефекти върху топло- и електропроводимостта на металите?

  8. Кои дефекти в кристалния строеж се наричат повърхностни?

  9. Що е текстура?

  10. Колко атома принадлежат на елементарната клетка на решетката К8?