Тест по литература за 6-ти клас на тема: Човекът и фантазията

Тестът е върху разказа "Косачи", изучавания откъс от романа "Приказка без край" и литературната приказка "Щастливият принц". Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-11 16:47:06
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Посочете грешното твърдение. Защо текстът на „Косачи' може да бъде определен като разказ?

 2. Кои художествени средства са използвани в израза: Очите и били черни като тая черна нощ...

 3. Кои от посочените определения се отнасят за Благолаж?

 4. Кой герой от посочените НЕ е от разказа „Косачи'?

 5. Защо „Косачи' е разказ?

 6. Кои художествени средства са използвани в подчертаните изрази?

  Мир и хладина повея от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада.

 7. На кой от героите в разказа „Косачи” принадлежат думите: „ Защо ти е истината? Да взема да ти разправям, да речем, за дрипавите гащи на дядо Тодор или за смачканата калимавка на дядо поп?. . . . . . Всичко това, приятелю, е истина. Ама защо ти е тая пуста истина?”:

 8. Колко са косачите в разказа?

 9. Кой от героите в разказа „Косачи' е характеризиран чрез действията си?

 10. В кой израз има олицетворение?