Тест по макроикономика

Тест по макроикономика за студенти първи курс, специалност "Мениджмънт на туризма" използван в Пловдив. Един от въпросите има повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-11 16:45:06
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво означава разположението на краткосрочната крива на съвкупното предлагане отвъд потенциялния БВП?

  2. Дългосрочната линия на съвкупното предлагане е права вертикална линия,защото?

  3. Най-благоприятен вариант за икономически растеж имаме,когато:

  4. Икономическият растеж зависи от :

  5. Нарастването на потенциала на икономиката и на БВП не чрез количественото увеличаване,а чрез качественото подобряване на всички производствени фактори е свидетелство,че икономическият растеж е :

  6. ”Правило 70” означава ,че:

  7. Според кейнсианският подход рецесионният разрив е резултат на :

  8. Според Карл Маркс икономическите кризи се дължат на :

  9. В кой от изброените случаи лицето е безработен?

  10. Пълна заетост означава: