Тест по информатика

Тестът е даван на изпити в катедра "Електротехника, електроника, автоматика и хранителни технологии" (УХТ - Пловдив) по дисциплината информатика втора част. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-11 16:44:34
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от изброените по-долу описва най-точно разликата между използването на свойствата: Cc и Bcc на електронната поща?

  2. Кое от изброените по-долу действия при работа в Интернет предполага опасност от заразяване на компютъра с вируси?

  3. Кое от изброените по-долу действия при работа в Интернет предполага опасност от заразяване на компютъра с вируси?

  4. Коя част в електронния адрес: http://tk.uni-sz.bg/ представлява Transfer Protocol?

  5. Какъв ще бъде резултата от google.com при зададено търсене link: www.cnn.com?

  6. За какво се използват FTP сървърите?

  7. Потребител на електронна поща има следния емайл адрес: tk_yambol@abv.bg . Кое е потребителското име на собственика на емайла?

  8. При емайл адрес от типа: tk_yambol@abv.bg коя част е името на домейна?

  9. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera са:

  10. Компютър включен в интернет задължително има: