Тест по комуникации

Тест за проверка на знанията по дисциплината комуникации. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-11 16:35:25
Предмет: Управление на комуникациите
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кинетиката изследва:

  2. Комуникационната компетентност се детерминира от:

  3. Палеомедиите са:

  4. Интегриращата функция на бизнес комуникацията е:

  5. Сред параметрите на цивилизационната модалност са:

  6. Междуличносттната комуникация :

  7. Масовата комуникация :

  8. Критическият медиен модел отчита :

  9. Вербалната комуникация :

  10. Журналистиката е 4-та власт, защото :