Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Територията на България е разположена между:
  2. Характеристиката: „Дълга е 185 km. Тя е единствената ни граница, която не се пресича от жп линия“ се отнася за границата на България с:
  3. Кой от изброените типове скали има най-голямо участие в изграждането на тектонските структури в България?
  4. Коя от посочените планини не се включва в морфоструктурата Балканиди?
  5. Кое от изброените полезни изкопаеми не е в групата на горивата?
  6. В находището Оброчище (Балчишко) има залежи на:
  7. Кой от посочените климатични фактори не е географски?
  8. Максимумът на валежите в континентално-средиземноморската климатична област е през:
  9. Кой от изброените видове води не се включва в групата на подпочвените?
  10. Релефът като фактор за формирането на водните ресурси влияе чрез:

География на България за подготовка за ДЗИ

Тематичен тест по география на България за ученици и кандидат-студенти. Има въпроси с повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-01-20 17:32:57
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas