Тест по управление на проекти

Организация и управление на проекти. Въпроса са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-11 16:23:35
Предмет: Мениджмънт проекти
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При управлението на проекти бюджета определя:

  2. Оценка от тип „контрол”е свързана със следното ниво от структурата на работните пакети:

  3. Графиката на жизнения цикъл на проекта отразява: (1) потребността от ресурси и преходността на проекта, (2) степента на потребност на ресурси и започване на проекта, (3) степента от потребност от ресурси за започване на проекта

  4. Предназначението на проекта може да е: (1) фирмена цел, (2) социална цел, (3) хуманитарна цел, (4) няма верен отговор

  5. ”Нулев дефект „означава:

  6. Принципните подходи за редуциране на риска са (1)избягване, (2) отклоняване, (3) резерв, (4) моделиране чрез метода Монте Карло

  7. Основните елементи, които ръководителя изготвя при започването на проект са: (1) как ще постигне желаното качество, (2) как управленските процедури ще се прилагат за проекта, (3) как ще се осигурява и контролира качеството

  8. Управление на качеството: (1) се отнася до управленските процеси на проекта, (2) се отнася до крайния продукт, (3) не се разглежда при проекти

  9. При експоненциалните методи за оценка?

  10. Етапите при изграждане на екипи са: