Тест по въведение в счетоводството на тема: икономикс

Въведение в счетоводството. Икономикс. Тестът е подходящ за подготовка преди изпита. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-11 16:14:52
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Истинската цена на възползването от една възможност и отказ от други възможности се нарича:

  2. Цикличната безработица е временна и се изразява в цялостен недостиг на търсенето на работна сила спрямо отношението на нейното предлагане.

  3. Кои са основните категории производствени фактори в икономическия анализ

  4. Домакинствата продават или заемат произвоствени фактори на фирмите.

  5. Реалното търсене се образува само от платежоспособното търсене.

  6. Купуваното количество намалява с намаляване на цената и съответно търсенето спада.

  7. На паричния пазар се продават и купуват финансови инструменти със срок над 1 година.

  8. С придобиването на повече от стоката или услугата допълнителната или пределната полезност, която извличаме от всяка следваща единица, става все по-голяма.

  9. Когато държавата фиксира максималната цена за даден продукт, това се нарича:

  10. По отношение на промяната в цената, търсенето е нееластично, ако промяна в цената с малък процент води до голям процент промяна на търсеното количество;