Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете внимателно текста и решете 1 задача!


  1. Всички тези богове се появявали често във всекидневния живот на хората, като им помагали или ги наказвали в зависимост от чувствата си към тях. Затова хората се стараели да ги предразположат към себе си с разни тържества, молитви и жертвоприношения на животни. Издигали блестящи храмове и ги украсявали със скулпторите им.
  2. Дванадесетте големи божества живеели на Олимп. Най-главен бил Зевс, бащата на боговете. Останалите единайсет олимпийски богове били негови близки роднини - братя или деца. Божествата, които не живеели на Олимп, били помощници на олимпийските богове.
  3. Древните гърци били много набожни хора. Вярвали, че светът е бил създаден от някакви богове и че животът на хората се наблюдава от 12 големи богове и много други божества.
  4. Разбира се, тези богове не съществували, измислени били от човешкото въображение по време, когато Христос още не бил дошъл на земята. Но ако човек изследва митовете на старите гърци, не може да не се удиви на богатото въображение на древния гръцки дух. В тях преобладава чувството за справедливост, което спомага да се развият най-висшите и вечни нравствени ценности у човека.


  Подредете правилно абзаците, за да получите логически свързан текст.
 2. Коя е темата на текста?
 3. Кое е основното наклонение в текста?
 4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
 5. Кое твърдение е вярно според текста?
 6. С кой израз може да се замени подчертаното словосъчетание
  което спомага да се развият:
 7. В кой ред има допусната правописна грешка?
 8. В кой ред има допусната правописна грешка?
 9. В кой ред има допусната правописна грешка?
 10. В кой ред НЯМА допусната правописна грешка?

Български език и литература - VII клас

Теста има за цел да провери езиковите знания и езиковата култура на учениците в 7.клас

Информация и рейтинг

Дата: 2012-01-17 22:19:28
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 46 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas