Топлинни машини - II

Теста е разработен в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание и с новата учебна програма по физика и астрономия за 8. клас на МОМН.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-01-16 02:06:35
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните устройства не е топлинна машина
  2. Кое от следните твърдения е вярно? Идеалната топлинна машина е физичен модел на топлинна машина с физичен модел при който
  3. Реална топлинна машина използва нагревател с температура 600К и охладител с температура 300К. Кой от изброените КПД е възможно да има такава
  4. Коя от изброените формули изразява коефициента на полезно действие на топлинна машина, ако машината получа от нагревателя количество топлина Q1 , отдава на охладителя количество топлина Q2 и извършва работа A’
  5. Каква е последователността на процесите в цикъла на Карно
  6. От какво се определя КПД
  7. Колко е КПД на топлинна машина , която отдава на охладителя два пъти по – малко количество топлина, отколкото получава от нагревателя
  8. Коя от изброените схеми съответства на принципа на действие на топлинен двигател
  9. Идеална топлинна машина има КПД ? = 25%. Определете температурата T1 на нагревателя на тази машина , ако разликата в температурите на нагревателя и охладителя е ..Т = 100 К
  10. Какви видове топлинни машини има според тяхното предназначение