Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Топлинна машина е :
  2. От гледна точка на ТД цикълът на Карно се състои от:
  3. Коефициент на полезно действие е :
  4. Коефициентът на полезно действие спрямо съответния КПД на идеалнната топлинна машина на Карно е:
  5. Идеална топлинна машина има КПД 25 % , когато нейният нагревател е с температура 400 К . Как трябва да изменим само температурата на нагревателя на тази машина , за да получим КПД 40 %
  6. КПД не зависи от:
  7. Какъв е КПД на топлинен двигател, който използва цикъл на Карно, ако при нормално налягане 101,325кРа нагревателят му е кипяща вода, а охладителят замръзваща вода?
  8. Във формулата ? =1-Т2/Т1,η е:
  9. Aтомна електроцентрала произвежда електрична мощност P=1000MW при КПД 34%.За охлаждане се използва водата на река,като всяка секунда през втечнителя преминават m=6х104kg вода.С колко градуса се повишава температурата на охлаждащата вода?Спацеифичният топлинене капацитет на водата е с=4180J/(kg.K)
  10. Кое от посочените по долу не е топлинна машина:

Топлинни машини - I

Теста е разработен в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание и с новата учебна програма по физика и астрономия за 8. клас на МОМН.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-01-16 02:06:02
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas