Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от посочените Гранични контролно-пропусквателни пунктове (ГКПП) не са разположени на българо-турската държавна граница:
  2. България има обща дължина на сухоземните си граници от:
  3. Посочете кои природогеографски обекти не са разположени по западната граница на Република България:
  4. Към кои морфоструктури принадлежат областите Знеполе, Планинско-Завалската, Верило-Руйската и Коневско-Милевската планински редици:
  5. Посочете върховете, които се намират в планина Рила:
  6. За коя климатична област се отнася следното описание: Положителни температури, малка температурна амплитуда, мека зима със зимен максимум на валежите ( ноември – декември ):
  7. Най-високо разположеното езеро в България е:
  8. Посочете реките, вливащи се директно в р. Дунав:
  9. Кои от изброените почвени типове не са разположени в Северна България:
  10. Кои от посочените резервати се намират в планината Рила:

Тест - география на България

Това е тест с въпроси, които са предназначени за кандидат-студентски изпит върху География на България.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-01-16 01:23:08
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas