Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Съвременната география изучава сложното взаимодействие на глобано, регионално и локално равнище между:
  2. Карта с М 1:200000 до 1:1000000 е:
  3. Съчетаването на картографския, дистанционните и математическите методи доведе до създаването на:
  4. Видовото разнообразие на растителния и животннския свят в отделни-е географски ширини се дължи на различното съчетание на:
  5. Процесът на непрекъсната смяна на поколенията се нарича
  6. Коя от изброените страни НЕ е член на МАГРЕБ?
  7. Най-големи количества природен газ добива:
  8. Каква част от световното производство на електронната и електротехническата промишленост се пада на седемте икономически най – развити държави в света ( САЩ, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония )?
  9. Промишлената революция в началото на XVIII в. започва в:
  10. Столица на Германия е град:

География - ДЗИ 10

Примерен държавен зрелостен изпит на МОН.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita