Тест по международна икономика

Тест по международна икономика за НБУ, за студенти от 2-ри курс. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-07 13:44:49
Предмет: Международна икономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Школата на меркантилистите поддържа тезата, че една страна може да реализира изгоди от международната търговия, когато нейният търговски баланс е:

  2. Либерализацията на търговията има първостепенно значение за рационализиране структурата на националното производство:

  3. Предимствата на специфичните мита, спрямо адвалорните мита, са:

  4. Явлението тарифна ескалация съществува, когато - в зависимост от степента на обработка на вносните стоки - номиналните тарифни ставки:

  5. Кои статични ефекти на митата се определят като чиста загуба за обществото:

  6. Увеличаването на обема на международната търговия води до нарастване на световното богатство според:

  7. Да се каже, че дадена страна има сравнително предимство в производството на вино означава, че:

  8. Чрез увеличаване на реалната защита за местната промишленост се стимулира активността на фирмите, произвеждащи стоки за:

  9. Как се отразява повишаването на вносните мита върху конкурентността на местните производители на стоки за износ:

  10. Да допуснем, че поради някаква причина търсенето на обувки на вътрешния пазар започва да нараства. Ще се различава ли начинът на неговото адаптиране в зависимост от това дали вносът се ограничава с мито или с квота: