Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите. Снежният леопард е известен и с местното име ирбис. Смятат го за най-красивия представител на семейството на котките. Има гъста, пухкава, снежнобяла козина, нашарена с едри черни петна. Лапите му са широки - за да не затъва в снега. Очите му са светли, а опашката - по-дълга от тази на повечето котки. Снежният леопард е изключително гъвкав и умее напълно безшумно да се приближава до плячката - обикновено това са зайци, лалугери, козирози и други копитни бозайници. Когато се наложи, прави скокове с дължина до 15 м. Днес снежният леопард е едно от най-редките животни на планетата и е поставен под най-строга защита.

  Коя е темата на текста?
 2. Кое от следните твърдения е вярно според текста?
 3. Кое от следните твърдения не е вярно според текста?
 4. Снежният леопард е въведен в петото изречение чрез:
 5. В изречението Снежният леопард е изключително гъвкав сказуемото е:
 6. В кой от редовете не е допусната правописна грешка?
 7. В кой от редовете е допусната правописна грешка?
 8. Отбележете сгрешената дума. След отеглянето (1) на нашествениците (2) Симеон си дал вид, че е готов да се отзове (3) на мирното предложение на византийския (4) император.
 9. Коя от подчертаните думи е грешна? В цялото (1) вазово (2) творчество можем (3) да проследим пламенната (4) обич към България.
 10. Открийте вярно написаната дума в следното изречение: Тръгвайки (1) към Русчук, хъша (2) усъзнава (3), че е настъпил момента (4) да докаже, че е достоен за доверието на другарите си.

Правопис - тест за кандидат-гимназиста

Теста е за кандидат-гимназистите съдържа 48 по български език - езикова култура и са според учебната програма.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-12-11 02:23:56
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 48 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita