Тест по маркетингови изследвания

Тест по маркетинг за магистри от УНСС. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 12:03:29
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-общото предназначение на маркетинговите изследвания e.......

  2. В коя фаза/фази на изследователския процес става определянето на основните изследователски въпроси?

  3. Каква първа стъпка е подходяща, когато маркетинговият проблем е слабо структуриран?

  4. Коя изследователска програма дава отговор на К-въпросите: кой, какво, колко, къде, кога, как?

  5. Кое не е типично приложение на формулатианата програма?

  6. Офертата на едно маркетингово изследване съдържа:

  7. Омнибусно изследззне е такова, което:

  8. Равенството на разликите 3-2=7-6 е свойство на:

  9. Основните свойства на въпроса са:

  10. При МИ сред купувачи на бутилирана минерална вода, основано на случайна извадка, е получено, че 15% от изследваните лица са купували, минерална вода марка ХУZ поне веднъж. Размерът на случайната грешка за този дял при 95% гаранционна вероятност е +-2%. Кое от следните твърдения е вярно?