Тест по контролинг системи

Тест по контролинг сиситеми за УНСС, степен магистър, форма - ,Дистанционно обучение. На повечето от въпросите може да посочите няколко верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 12:02:09
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При различните концептуални подходи към контролинга се счита, че той представлява:

  2. Необходимостта от моделиране на факторната обусловеност на целите на предприятието може да бъде разглеждана като:

  3. Системата от стандарти, чието разработване и спазване се осигурява чрез контролинга включва:

  4. Скоростта и неопределеността на промените във външната среда на предприятието е:

  5. Диагностиката на отклоненията между планираните и фактическите значения на показателите на предприятието в процеса на контролинга е:

  6. Процесът на моделиране на целевата функция на предприятието включва:

  7. В исторически план моделирането на целевата функция на предприятието на основа на CVP анализа е предизвикано от:

  8. Методът Дюпон дефинира като цел на предприятието:

  9. Моделът на Balanced Scorecard се основава върху наличието на връзки между включените в целевата функция променливи, които са предимно от:

  10. Планово-контролните задачи: