Тест по история за 11-ти клас на тема: Българските земи под османска власт (ХV-ХVІІ в.)

Тест по история за единадесети клас, изпитващ знанията на учениците относно знанията им за османската власт над българските земи (XV-XVIIв.). Всички въпроси имат само един верен отговор. Тестът може да послужи и за подготовка на зрелостниците за матура или кандидат-студентски изпити.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 11:19:20
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Анадола и Румили са:

  2. Открийте логическото отношение, което отговаря на условието закон-право:

  3. Османската управленческа система изключва участието на:

  4. Функцията на 'дивана' в османската политическа система през XIV-XVII век е:

  5. Елитен корпус в османската армия са:

  6. Една от формите на съпротива на българите срещу процесите на ислямизация е:

  7. Форма на асимилация на християнското население в Османската империя е данъкът:

  8. Открийте формулировката, която отговаря на условието за съответствие на социална група привилегирована рая-военизирано население:

  9. Открийте логическото отношение, което отговаря на условието привилегерована рая-военизирано население:

  10. Открийте формулировката, която отговаря на условието за съответствие на социална група със специален статут-професионални общности: