Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочети внимателно текста и отговори на следващите въпроси, свързани с него.

  Една ожадняла мравка припълзяла до един извор, но била подхваната от течението и започнала да се дави. Гълъб я съгледал, вдигнал едно клонче и го пуснал в извора. Мравката се покачила на него и се спасила. По-късно един ловец на птици заложил примка и дошъл да хване гълъба. Мравката, като видяла това, ухапала ловеца за крака. А той от болка изпуснал примката и дал възможност на гълъба да избяга.

  Кое е най-подходящото заглавие на текста?
 2. Кое е вярно според текста?
 3. Коя от думите е синоним на думата примка от текста?
 4. Кой от изразите е най-близък до поуката от баснята?
 5. В кой ред прилагателните имена са антоними?
 6. В кое изречение има дума, употребена в преносно значение?
 7. В кой ред думите са сродни?
 8. В кой ред има само съществителни имена?
 9. В кой ред прилагателните имена са съгласувани правилно със съществителните имена?
 10. В кое изречение думата пролет е подлог?

Тест по български език и литература за IV клас от 2010г.

Тестът е даван от МОН през 2010г. за външно оценяване на учениците от 4 клас по български език и литература. Включени са само въпросите със затворен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-11-13 21:41:16
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita