Тест по икономически теории: Неокласицизъм

Тематичен тест по икономически теории върху материала за Неокласическо течение, Австрийска, Американска и Кембриджка школа. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 11:16:24
Предмет: Основи на икономическите теории
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Неокласицизма възниква през:

  2. Законът за задоволяване на потребностите е формулиран в съчинението на:

  3. Посочи грешния отговор: Основни школи в икономическия неокласицизъм са:

  4. Посочи верния отговор: Видни представители на Кеймбридката школа са:

  5. От кого е въведен термина „икономикс“:

  6. Принципът '80:20' е открит през 1897 год. от:

  7. Кои интереси НЕ обслужва Меркантилизма:

  8. Коя школа отрича пасивната роля на парите като разменно средство:

  9. „Богатството на народите“ е книга на:

  10. Основите на зараждащия се неокласицизъм се изграждат върху: