Тест по география за 10-ти клас на тема: Население на България

Тестът отчита изходно ниво след изучаване на раздел население и селища в 10 клас. Може да се ползва при подготовка за матура или кандидат-студентски изпити.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 11:15:42
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Формирането на българската народност е в резултат от консолидирането на:

  2. Кое от посочените събития, няма отношение към формирането на българската народност:

  3. През коя от посочените години е отбелязан най-голям брой на населението в България?

  4. Кой от посочените фактори НЕ е причина през последните години гъстотата на населението в България да намалява?

  5. Кое от твърденията е вярно:

  6. Коя от посочените територии е с най-малка гъстота?

  7. Турците в България живеят главно в районите на:

  8. Стойността на естествения прираст се определя като:

  9. Къде стойностите на раждаемостта са най – високи?

  10. През 1964 година в България е отбелязана най – ниската смъртност, каква е нейната стойност?