Тест по корпоративно ръководство

Изпитен тест от Икономическия университет - Варна. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:45:35
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Корпоративният мениджмънт се различава значително от традиционния главно поради своя двойствен характер. Той се състои в:

  2. Кой от посочените по-долу инвеститори не е институционален инвеститор?

  3. Кои от изброените по-долу функции не принадлежи на фондовата борса като корпоративен субект?

  4. Какъв е характера на прилагането на принципите на корпоративно ръководство?

  5. Адам Смит свързва индивидуалната морална потребност на индивида от всеобщо внимание (признание) като:

  6. В общото събрание на корпорацията, се определя минимален праг от акции (обикновено в %), който дава права на участие на индивидуалните акционери. Кое от посочените по-долу права не принадлежи към тях?

  7. Функционалните задължения на външното ръководство и неговите субекти са следните:

  8. Една от най-старите в света борси – Лондонската фондова борса (London Stock Exchange – L.S.Е.), е основана през 1698 г. Официалното и функциониране започва през:

  9. Принципът „Респект към правата на държателите на акции” формулиран от Комитета по корпоративно ръководство при Австралийската стокова борса се постига посредством:

  10. Групата на вътрешните заинтересовани страни, съдържа условно три основни подгрупи. Коя от посочените по-долу групи не принадлежи към вътрешните заинтересовани лица?