Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочети внимателно текста и отговори на следващите въпроси, свързани с него.

  Костенурка и заек спорели кой е по-бърз. Решили да се състезават. Те определили мястото и разстоянието и се разделили. Заекът се осланял на вродената си пъргавина и не се постарал да бяга бързо, а легнал край пътя и заспал. Костенурката била наясно, че се движи бавно, затова тичала без почивка. Така надминала спящия заек и победила.

  Кое е най-подходящото заглавие на текста?
 2. Какво преобладава в баснята?
 3. Какво е значението на думата пъргавина в текста?
 4. Коя от изброените думи е синоним на определили?
 5. Кое от изреченията най-точно изразява поуката от баснята?
 6. Коя дума е антоним на думата висок?
 7. В кое изречение има дума, употребена в преносно значение?
 8. В кой ред всички думи са глаголи? а ) писаха, пиша, писател
 9. В кое време е глаголът играя?
 10. В кой ред съществителните имена са от женски род?

Тест по български език и литература за IV клас от 2008г.

Тестът е даван от МОН през 2008г. за външно оценяване на учениците от 4 клас по български език и литература. Включени са само въпросите със затворен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-11-13 21:32:04
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita