Тест по международен финансов мениджмънт

Изпитен тест по дисциплината международен финансов мениджмънт. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:43:27
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Закона за единствената цена:

  2. Хеджирането на forward може да е по-ефективно от хеджирането на паричния пазар

  3. Съвременната теория за капиталовата структура на фирмата предполага

  4. Цедирането е техника на международния финансов мениджмънт

  5. Да се изчисли планирания валутен курс след 3 месеца при наличието на следните данни: настоящ валутен курс 1,88 BGN/USD; очаквана инфлация за цялата година по BGN 6.8%; очаквана инфлация за цялата година по USD 2.6%

  6. Фактуриращ център се изгражда

  7. Финансирането с кошница от валути цели

  8. При политика, базирана на РРР-теорията инвестиране инвестиране на временно свободните парични средства на фирмата в чужда валута се осъществява когато

  9. Международното портфелиране според САРМ може да постигне по-добри резултати защото

  10. Международно финансиране в собствен капитал се налага, поради