Тест по геометрия за 10-ти клас

Тестът е върху целия раздел по геометрия за 10.клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:42:26
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основите на равнобедрен трапец са 40 см и 28 см, а бедрото е 12 см. Да се намерят ъглите на трапеца.

  2. Лицето на правилен дванадесетоъгълник със страна, равна на 4 , е равно на:

  3. Лицето на трапец, чийто основи са равни на 12 и 6, а бедрата - на 8 и 10, е равно на:

  4. В равнобедрен трапец голямата основа е равна на 14, бедрото му е 5, а височината му е 4. Лицето на трапеца е:

  5. В триъгълник ABC: AB = 3, AC = 4, ъгъл BAC = 30o. Лицето на триъгълника е:

  6. Ако страните на триъгълник са 14, 13, 15 , то триъгълникът е:

  7. Страната на ромб е 3 см. Един от диагоналите е 2 см. Косинусът на тъпия ъгъл на ромба е равен на :

  8. В триъгълник АВС: ВС = 5, АВ = 6 и косинуса на ъгъл В е 0,6. AC=?

  9. Изразът А = 2 - sin2(90 -α) - sin2(180-α) е равен на:

  10. Около окръжност с радиус r е описан правоъгълен трапец, чиято голяма основа е два пъти по-голяма от малката. Търси се лицето.