Тест по основи на Европейския съюз

Тест върху тема Основи на Европейският съюз. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:41:40
Предмет: Европейска интеграция
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На какъв принцип работят Европейските институции?

  2. Кой е приоритета във финансирането на ЕИБ?

  3. Кой взема решения в ЕС?

  4. Как влияе интеграцията върху националните икономики?

  5. Как е регламентирано свободното движение на капитали?

  6. Какво е значението на критериите за конвергенция?

  7. Инструментите на паричната политика в ЕС се определят и прилагат от?

  8. Основен инструмент на ОСП е?

  9. Към какво е насочена политиката на селско развитие?

  10. ФИОР е?