Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочети внимателно текста и отговори на следващите въпроси, свързани с него.
  Лисицата нямаше защо да обикаля целия храсталак. Тя скоро намери проход, първо се наведе и после ловко пропълзя под храстите. Една от най-ниските вейки одраска нейната кожа, но тя не обърна внимание на това. Най-важното беше да стигне своя обяд. Влезе пак в заешките следи. Краката на зайчето Скокльо се подгъваха. Той направи последен скок встрани и на косъм от острите зъби на лисицата най-после успя да се измъкне от нея.

  Какъв е текстът според ситуацията на общуване?
 2. Какво означава думата проход в текста?
 3. Коя от думите е синоним на думата ловко от текста?
 4. Кое е вярно според текста?
 5. В кой ред думите са синоними?
 6. В кой ред думите са сродни?
 7. Какви са подчертаните думи в изречението? ДОБРОТО СЕ ЗАБРАВЯ, А ЗЛОТО - НИКОГА.
 8. В кое изречение глаголът е употребен в преносно значение?
 9. На кой ред са написани само глаголи?
 10. На кой ред са написани само сложни думи?

Тест по български език и литература за IV клас

Тестът е даван от МОН през 2009г. за външно оценяване на учениците от 4 клас по български език и литература. Включени са само въпросите със затворен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-11-13 21:14:03
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita