Тест по гражданско право

Тест за проверка на знанията по гражданско право. Има въпроси, на които е възможно да посочите повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:37:44
Предмет: Гражданско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какъв е договорът за покупко-продажба на недвижим имот?

  2. Правото на т.нар. Павлов иск по чл. 135 ЗЗД е:

  3. Договор за дарение на недвижим имот, сключен от непълнолетен без разрешение на районен съд е:

  4. Обявяването на предварителен договор за окончателен по чл. 19 ал. 3 от ЗЗД става с:

  5. Кои са необходимите реквизити, които трябва да притежава учредителният акт на фондация, за да има действие:

  6. От гледна точка на възможността на отделните лица да членуват в тях, юридическите лица с нестопанска цел биват:

  7. Съвременните ценните книги са:

  8. Кои от следните права не се наследяват по българското право:

  9. Фактическият състав:

  10. Видове придобиване на собственост: